Sanicor Zentiva Dezinfekční roztok na ruce 50 ml

Sanicor Zentiva Dezinfekční roztok na ruce 50 ml

Výrobce: Zentiva, k.s.
Typ: Kosmetika
SUKL: 0000000
PDK: 3954048

* Cena obvyklá se může v jednotlivých lékárnách lišit

Vaše cena s DPH:
9190
Cena obvyklá:101
Ušetříte:9%

Produkt je dočasně nedostupný

Popis:

Sanicor Zentiva Dezinfekční roztok na ruce se používá pro dezinfekci rukou a eliminaci bakterií a virů bez vody a mýdla. Obsahuje biocidní aktivní látku (PT1/AL) Ethanol 80 % obj., peroxid vodíku 0,1 % obj., glycerol. 

Dávkování a způsob užití: Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku tak, aby pokryla celý povrch rukou (2x 3 ml) a vtírejte po dobu minimálně 30 sekund do sucha. Pouze k vnějšímu použití. Nepožívejte. 

Složení: Ethanol 80 % obj., peroxid vodíku 0,1 % obj., glycerol. 

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let věku.

Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Dezinfekce

Výrobce: Zentiva, k.s.
Typ: Kosmetika
Cena obvyklá*:
101 s dph
Vaše cena:
9190 s dph
SUKL: 0000000
PDK: 3954048

Produkt je dočasně nedostupný